IT Brand sp. z o.o.

02-797 Warszawa

ul. Klimczaka 17/107,

KRS 0000561807

NIP 9512393941

REGON 361723836

Oferujemy usługę kompleksowej analizy finansowej przedsiębiorstwa za pomocą autorskiego oprogramowania. Nasze rozwiązanie umożliwia zebranie i dokonanie analizy wielu danych finansowych ze wszystkich obszarów działalności firmy. Szczególną zaletą oferowanego rozwiązania jest przedstawienie danych
w arkuszu kalkulacyjnym Excel, co daje nieograniczone możliwości przetwarzania informacji i ich analizy. Oferujemy możliwość integracji danych
z księgowości, działów produkcyjnych, systemów obsługi klienta i CRM'ów.

Możliwe zastosowania:

  • Budżetowanie - efektywne planowanie budżetu jednostki na kolejny rok, tworzenie raportów i stopnia wykorzystania środków finansowych - dla jednostek administracji publicznej

  • Bilansowanie ksiąg - przygotowywanie okresowych bilansów bez względu na stopień skomplikowania struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

  • Planowanie finansowe - analiza budżetu oraz porównanie z bieżącymi wydatkami. Wielowymiarowe analizy finansowe z różnych perspektyw. Prognozowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych

  • Bilansowanie kontraktów - rozliczenie opłacalności współpracy
    z kontrahentami i klientami

  • Zarządzanie środkami pieniężnymi - rozliczenie i analiza dostępności środków pieniężnych w kasie i na wielu rachunkach bankowych. Dokonywanie prognozy płynności finansowej w celu zaplanowania przepływu środków pieniężnych oraz racjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa

  • Zarządzanie środkami trwałymi - rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych, zbilansowanie i rozliczenie amortyzacji