IT Brand sp. z o.o.

02-797 Warszawa

ul. Klimczaka 17/107,

KRS 0000561807

NIP 9512393941

REGON 361723836

Wykonujemy audyty systemów teleinformatycznych w oparciu o model wzorcowy przedstawiony w aktualnych normach PN-ISO/IEC 27001, PN-ISO/IEC 27002 Technika informatyczna, PN ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania, a także standardach COBIT opracowanych przez ISACA. Badamy wszystkie wysokopoziomowe procesy COBIT przez pryzmat 210 celów kontrolnych wyciągając wnioski i zalecenia pomocne dla klienta. Nie oceniamy ludzi, tylko procesy, bazując na udokumentowanych faktach i obrazie stanu rzeczywistego.

Skupiamy się na:

 • Ocenie zgodności funkcjonowania z regulacjami wewnętrznymi i normami ISO 27001, ISO 27002, ISO 22301

 • Badamy stopień zgodności procesów z dobrymi praktykami COBIT

 • Oceniamy dojrzałość procesów zarządczych wskazując ścieżkę rozwoju- audyt zarządczy

 • Badamy bezpieczeństwo przetwarzania danych i obiegu informacji

 • Audytujemy prawidłowość prowadzenia projektów informatycznych

 • Sprawdzimy prawidłowość zarządzania ciągłością działania systemu IT

 

Zbudujemy lub wesprzemy komórkę audytu wewnętrznego planując lub projektując przebieg procesów zarządczych.

Pomożemy w:

 • Budowie Zespołu Audytu Wewnętrznego

 • Zorganizujemy i zaplanujemy pracę komórki audytu

 • Przygotujemy kodeks postępowania etycznego

 • Przygotujemy plan i program audytu

 • Wykonamy zlecone audyty projektów IT, systemów IT,  bezpieczeństwa i procedur zarządczych

 

Wykonujemy specjalizowanymi narzędziami testy penetracyjne sieci, jak i testy bezpieczeństwa systemów IT
w tym stron internetowych.

Wykonujemy:

 • Audyt legalności oprogramowania

 • Audyt zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności: zabezpieczenia urządzeń sieciowych, prawidłowość konfiguracji urządzeń, zarządzanie hasłami, kontrola aktualizacji oprogramowania, poprawności procedur , dokumentacji prowadzonej przez ABI i ADO

 • Testy bezpieczeństwa serwisów internetowych - podatność na ingerencję z zewnątrz

 • Testy bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej: identyfikacja usług, otwartości portów, uruchomionych serwisów, aktualności zabezpieczeń

 • Testy bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej: identyfikacja sieci wifi, zabezpieczeń, próba przełamania haseł,

 • Analiza logów systemów: kontrola stanu obecnego lub ewentualnych dyskretnych penetracji z zewnątrz

 

Udzielimy wsparcia w odbiorze systemu informatycznego od jego Wykonawcy

Przeprowadzimy:

 • Testy funkcjonalne

 • Testy bezpieczeństwa

 • Testy wydajnościowe

 • Testy integracyjne

 • Testy regresji

 

Audyt bezpieczeństwa informacji skupia w sobie szereg pojedynczych audytów w zakresie określonym przez aktualne normy PN-ISO/IEC 27001, PN ISO 22301 oraz wytyczne COBIT.

Oferujemy:

 • Audyt bezpieczeństwa systemów IT i fizycznego dostępu

 • Audyt zgodności z normami ISO 27001, ISO 22301

 • Audyt legalności wykorzystywanego oprogramowania

 • Audyt zgodności z regulacjami wewnętrznymi organizacji

 • Testy penetracyjne