IT Brand sp. z o.o.

02-797 Warszawa

ul. Klimczaka 17/107,

KRS 0000561807

NIP 9512393941

REGON 361723836

Jesteśmy grupą profesjonalistów o bogatym i różnorodnym doświadczeniu w sektorze publicznym i prywatnym. Zawodowe szlify zdobywaliśmy uczestnicząc w realizacji projektów ICT o zasięgu krajowym i europejskim, zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego. Tworzymy wzajemnie uzupełniający się zespół inżyniersko-audytorski. Skupiamy wokół siebie
i poszukujemy do współpracy ludzi, dla których standardy etyczne są równie ważne jak profesjonalizm w realizacji zadań. Mamy świadomość, że cel nie uświęca środków i każdy element w jego osiągnięciu jest równie istotny. Do każdego wyzwania podchodzimy z pasją, umiejętnie wsłuchując się w oczekiwania klienta.

Nasz zespół składa się z certyfikowanych Project managerów, audytorów, specjalistów
z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony danych, a także inżynierów i architektów sieci wysokiej dostępności. Posiadamy doświadczenie w skutecznej realizacji wielu projektów informatycznych, a także zarządzania zmianą na poziomie organizacji. Nasze portfolio obejmuje skuteczną realizację wielu projektów informatycznych, od najprostszych aplikacji informatycznych, po rozbudowane funkcjonalnie i rozproszone infrastrukturalnie systemy IT. Naszą wykwalifikowaną kadrę uzupełniają audytorzy oraz eksperci w zakresie bezpieczeństwa oraz oceny zgodności rozwiązań z obowiązującymi normami i standardami branżowymi. Ponadto, posiadamy doświadczenie w zakresie finansowania przedsięwzięć, ze środków Unii Europejskiej, aplikowania o środki, prowadzenia projektów i rozliczania dotacji.