IT Brand sp. z o.o.

02-797 Warszawa

ul. Klimczaka 17/107,

KRS 0000561807

NIP 9512393941

REGON 361723836

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych to obecnie jeden z kluczowych elementów budowania pozycji rynkowej i punkt wyjścia do dostarczania innowacyjnych rozwiązań.

 

Zespół IT Brand projektuje obecnie w ramach szeroko rozumianego rynku e-Zdrowia rozwiązania mające na celu poprawienie diagnostyki wykrywania wad genetycznych.

 

Korzystając ze wsparcia funduszy europejskich zamierzamy w ciągu najbliższych pięciu lat udostępnić powszechnie komplet narzędzi informatycznych wspierających już na poziomie lekarza pierwszego kontaktu odpowiednią, celowaną i referencyjną diagnostykę. Wczesne wykrywanie wad genetycznych pacjentów to gwarancja wdrożenia odpowiedniego leczenia przynajmniej minimalizującego jego skutki, a także możliwość przygotowania się opiekunów do stawienia czoła wszelkim niedogodnościom związanym z opieką nad osobą dotkniętą chorobą genetyczną.