IT Brand sp. z o.o.

02-797 Warszawa

ul. Klimczaka 17/107,

KRS 0000561807

NIP 9512393941

REGON 361723836

Zarządzenie projektem to umiejętność wysoce specjalistyczna i ceniona w dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie konkurencji. Budowa przewagi konkurencyjnej poprzez stały rozwój, obniżenie kosztów
i maksymalizację zysków to kanon działania skutecznego managera. Często narzędziem do osiągnięcia tego celu, jest inwestycja w narzędzia technologii informatycznej wspierające coraz liczniejsze obszary działalności bieżącej organizacji. Managerowie, w celu sprawnego wykonania inwestycji, muszą podejmować decyzje o uruchomieniu projektu, czyli szeregu złożonych i niepowtarzalnych działań zamkniętych w czasie, w określonym budżecie
i zdefiniowanych wymaganiach, nie zapominając jednocześnie o operacyjnym funkcjonowaniu biznesu.

Skuteczne prowadzenie projektów, to nie tylko domena rynku komercyjnego, ale również i sektora administracji publicznej. Przyznanie Polsce środków pomocowych w ramach funduszy UE na działania związane z rozwojem Polski Cyfrowej powoduje, że także w sektorze publicznym wysoce cenione są umiejętności zarządcze w zakresie sprawnej i skutecznej realizacji projektów informatycznych.

Nasz zespół Project Managerów posiada doświadczenie zarówno w realizacji projektów komercyjnych, jak
i projektów z sektora administracji publicznej. Znamy subtelne różnice w sposobie prowadzenia projektu w tych dwóch różnych środowiskach pracy. Z pełną satysfakcją możemy pochwalić się opracowaniem, na podstawie zdobytego doświadczenia (lessons learned), zestawu Kluczowych Czynników Sukcesu wyjątkowo skutecznych
w realizacji projektów dla sektora administracji publicznej. Z nami możesz być pewny, że dostarczymy kluczowych kompetencji i specjalistycznej wiedzy, a sukces będzie na wyciągniecie ręki,  zarówno w świecie biznesu jak
i administracji publicznej.